Hellre praktiska lösningar än ideologiska låsningar!

________________

Välkommen till lokalpartiet Götenes Framtid!


Götenes framtid bildades 1994 och är ett från rikspartierna oberoende lokalparti i Götene kommun. Partiet har sin grund i ett pragmatiskt - klokt, sakligt och praktiskt tänkande och agerande i kommunala frågor. Partiet är inte bunden till någon annan partipolitisk linje eller ideologi, än den att gagna Götene kommun

Vi vill att kommunens skatteintäkter används för att i första hand skapa en god och trygg förskola, skola samt äldreomsorg.

Sedan valet 2018 är vi en del av den styrande majoriteten med fem mandat i kommunfullmäktige och representation i samtliga styrelse och nämnder.Har du tankar eller funderingar?

Vill du bli medlem?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss!

Vad är på gång för tillfället?

Se under aktuellt!

Vill du veta vad vi står för? Välkommen att läsa vårt partiprogram och valprogram inför valet 2018!