Hellre praktiska lösningar än ideologiska låsningar!

________________

Vårt parti

Det är vi (med flera) som är Götenes Framtid! Vill du bli medlem? Kontakta oss på mail: johan.mansson@gotene.se eller 

telefon: 0709 215 232!