Hellre praktiska lösningar än 

ideologiska låsningar!

Vårt parti

Det är vi (med flera) som är Götenes Framtid! Vill du bli medlem? Kontakta oss på info@gotenesframtid.se eller mobil 073 980 1602!