Hellre praktiska lösningar än ideologiska låsningar!

________________